25.2.06

Carnival of Blog Translation

ALTAlk Blog announces Carnival of Blog Translation
Announcing the first Carnival of Blog Translation! Tuesday, Feb. 28th, 2006!...
ALTAlk Blog обявява първият в света Карнавал за превеждане на блогове! На 28 февруари, четвъртък, всеки който иска да участва, може да преведе пост от нечий блог на собствения си език с линк към оригинала. Така ще се състави един голям пост с всички участници и линкове към тях. Ако искате да участвате за подробности на адрес
http://literarytranslators.blogspot.com/2006/02/carnival-of-blog-translation.html#comments
ALTA Literary Translation Blog

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

World Best Chocolates


Vote for your favorite fabric for a chance to win $50! Place an entry every day to increase your chances of winning.